8 lời khuyên học nói tiếng Nhật hiệu quả

Chúng ta nên biết rằng để biết một ngôn ngữ ở mực độ tốt, bạn cần phải dành ít nhất là .....