Những Tác Phẩm ORIGAMI Vô Cùng Độc Đáo

Nhiều ý tưởng thú vị và sáng tạo được các nghệ sĩ thể hiện qua nghệ thuật gấp giấy độc đáo của Nhật Bản.
Con công màu sắc.

Khủng long.

Quái vật trên sông và những con tàu.
 
Mặt nạ người độc đáo.

Chú bò đực hung hãn.

Rắn hổ mang màu hồng.

 Con bọ cánh cứng.
 
Con nhím.

Cánh sếu mỏng manh.

Con rồng.

Gánh hát dạo.

Nguồn: Suri Phan