Lịch thi NAT-TEST năm 2017 mới nhất

Trung tâm Nhật ngữ Hikari xin thông báo lịch thi Nat Test năm 2017 cũng như thời hạn đăng ký hồ sơ cho từng đợt thi

Các bạn chú ý xem lịch thông báo về kỳ thi Nat Test năm 2017 để nộp hồ sơ cho đúng thời hạn qui định.


lịch thi Nat Test năm 2017

1. Giới thiệu về kỳ thi Nat-Test

Kỳ thi Nast-Test là kỳ thi để kiểm tra năng lực tiếng Nhật dành cho những người học tiếng Nhật mà không phải là tiếng mẹ đẻ. Kỳ thi dựa vào mức độ khó để chia thành 5 cấp độ. Kỳ thi tiếng Nhật này sẽ đánh giá năng lực tiếng Nhật một cách tổng hợp với 3 môn thi “ chữ cái, từ vựng”, “ nghe hiểu”, “đọc hiểu”. Tiêu chuẩn và cấu trúc đề thi sẽ tương tự như kỳ thi năng lực Nhật ngữ.

Kỳ thi NAT-TEST đánh giá thí sinh theo 5 cấp độ. Thấp nhất là cấp 5 và tăng dần đến cấp độ 1. Nó tương đương với N5 đến N1 của kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Lưu ý: Các cấp độ : N5, N4, N3 được tổ chức vào tất cả 6 đợt thi trong năm, tuy nhiên cấp độ N1 và N2 chỉ tổ chức thi vào các đợt thi lẻ, tức là chỉ có đợt 1, đợt 3 và đợt 5 là có tổ chức thi N1, N2.

học tiếng nhật xuất khẩu lao động


2. Thời gian thi và điểm các phần thi:

1 Kyu và 2 Kyu Thời gian Điểm tối đa
Kiến thức ngôn ngữ
(Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu)
1 Kyu: 110 Phút
2 Kyu: 105 Phút
120
Nghe 1 Kyu: 60 Phút
2 Kyu: 50 Phút
60
Tổng 1 Kyu: 170 Phút
2 Kyu: 155 Phút
180
3 Kyu, 4 Kyu và 5 Kyu Thời gian Điểm tối đa
Kiến thức ngôn ngữ
(Từ vựng)
3 Kyu: 30 Phút
4 Kyu: 30 Phú
5 Kyu: 25 Phút
60
Kiến thức ngôn ngữ
(Ngữ pháp, đọc hiểu)
3 Kyu: 70 Phút
4 Kyu: 60 Phút
5 Kyu: 50 Phút
60
Nghe 3 Kyu: 40 Phút
4 Kyu: 35 Phút
5 Kyu: 30 Phút
60
Tổng 3 Kyu: 140 Phút
4 Kyu: 125 Phút
5 Kyu: 105 Phút
180

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào cấp độ mà thời gian thi có thể thay đổi.

Tính điểm đậu
Điểm số của mỗi phần thi phải trên 25% tổng điểm tối đa của mỗi phần, và nguyên tắc tính điểm là phải đạt được tổng điểm trong khoảng điểm đỗ.

3. Hồ sơ Đăng Ký Thi Nat Test 2017 gồm:

- Chứng minh thư photo ( nhìn rõ thông tin)
- 1 Ảnh 3x4, nên chụp phông nền trắng, ảnh chụp chưa quá 3 tháng
- Lệ phí thi: 700.000đ

4. Địa Điểm Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Thi Nat Test 2017

các bạn quan tâm và mong muốn đăng ký thi Nat Test vui lòng liên hệ :
Trung tâm Nhật ngữ Hikari (Tất cả các chi nhánh của Hikari đều tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi Nat Test)
Điện thoại: 08 3849 7870
Số báo danh các bạn đến nhận tại trung tâm trước khi thi 3 ngày.