HIKARI ACADEMY giảm 20% học phí các khóa học tiếng Nhật

Nhật Ngữ Hikari Academy thông báo đến học viên tất cả các lớp đang học tại trường và các bạn đang có ý định học tiếng Nhật về Chương Trình Khuyến Học như sau :
hikari.png
Hikari Academy ưu đãi học phí đặc biệt áp dụng cho cơ sở tại Binh Giã

      1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC :

Khi hoàn tất việc đóng học phí các khóa học được khai giảng vào tháng 3/2015 trong giai đoạn : Từ 09/02/2015 đến hết ngày 27/02/2015 : tặng 20% học phí

Chú ý : Hikari sẽ Không giải quyết việc rút học phí, bảo lưu học phí cho bất kỳ trường hợp nào trong thời gian tham gia chương trình khuyến học này, Chương trình này áp dụng cho cơ sở tại Bình Giã

Hikari_giam_hoc_phi.PNG
Danh sách các lớp học được ưu đãi 40% học phí

 

dangky.jpg