Full đáp án JLPT tháng 7-2017

Các bạn cùng đối chiếu kết quả bài thi JLPT tháng 7-2017 của mình với kết quả bên dưới nhé! Kết quả này được lấy từ trang web Trung Quốc, vì vậy nó chỉ có giá trình tham khảo, nhiều khi cũng có chỗ sai.

Hiện có Full đán áp JLPT tháng 7 trình độ N4, N3, N2 và N1, còn cấp độ N5 trung tâm sẽ cố gắng cập nhật đáp án sớm nhất khi có được.

Full đáp án thi N4 JLPT tháng 7-2017

đáp án jlpt n4 7-2017
 
đáp án jlpt n4 7-2017
 
đáp án jlpt n4 7-2017
 
đáp án jlpt n4 7-2017
 
du học nhật bản 2018

Full đáp án N3 JLPT tháng 7-2017

đáp án jlpt n3 7-2017
 
đap an jlpt n3 2017
 
dap an trinh do n3 jlpt
 
đáp án jlpt n3 thang 7-2017
 

Full đáp án N2 JLPT tháng 7-2017

đáp án jlpt tháng 7-21017 N2
 
đáp án jlpt N2 tháng 7-21017
 
đáp án jlpt N2 kỳ tháng 7-21017
 
đáp án jlpt N2 kỳ tháng 7-21017

Full đáp án JLPT tháng 7-2017 trình độ N1

đáp án jlpt N1 kỳ tháng 7-21017
 
đáp án jlpt N1 kỳ tháng 7-21017
 
đáp án jlpt N1 kỳ tháng 7-21017
 
đáp án jlpt N1 kỳ tháng 7-21017

Full đáp án thi N4-N5 JLPT tháng 7-2017 (đang update)